×

Hagen Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Hagen Barnehage

Hagen barnehage er en foreldreeid barnehage som ligger langs fylkesvei 505. Barnehagen ble åpnet i august 1993 etter å ha vært skole siden 1910. Vi har derfor et stort og flott barnehagebygg med mye sjarm. Vi er fordelt på fem avdelinger; Hestehoven og Blåveisen tar imot 1-2 åringene, Skogstjerna er avdelingen for 2-3 åringene, Hvitveisen er for 4 åringene og på Solsikka går skolestarterne.

Uteområdet vårt er 6,5 mål og rommer sjørøverskip, husker, klatrestativ, hinderløype, gapahuk, grillhytte, sandkasser, sklier, sykkelbane og diverse lekehus. Her har barna alle muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. I barnehagens nærmiljø har vi trelavvo med balanseløype og fuglekasser vi følger med på. Og ei grillhytte med tilhørende naturlekeplass og klatrevegg. Videre har barnehagen egen minibuss som vi bruker ukentlig til forskjellige utfarter. Skolestarterne drar for eksempel til Lillemoen skole for å bruke både gymsal og svømmehall en gang i uka. Ellers bruker vi minibussen til å komme oss på ski- og aketurer, pilking, Skogmuseet, biblioteket, lekeplasser og forskjellige toppturer rundt i nærmiljøet. Dette gjør at barnehagen tilbyr varierte og spennende turmål.

Vi bruker kommunikasjonskanalen Mykid for å sikre god informasjonsflyt mellom hjem og barnehage. Via MyKid-appen får foreldre og foresatte tilgang til nyhetsbrev, bilder, beskjeder og aktiviteter som skjer i barnehagen.

I vår barnehage møter du voksne som er omsorgsfulle og tilgjengelige for barnet. Vi setter barnets beste i fokus og møter hvert barn med anerkjennelse for den det er. Videre legger vi til rette for et godt og trygt psykososialt barnehagemiljø med varierte opplevelser og aktiviteter. Vi etterstreber å samarbeide på tvers av avdelinger for å styrke samholdet og fellesskapet i Hagen. …..

Vi setter leken i fokus og anerkjenner den som barns måte å uttrykke seg på. Vi legger til rette for at barna skal kunne etablere god lek og holde på over tid. Videre tilbyr vi varierte opplevelser som kan inspirere til videre lek. Både gjennom planlagt lek og spontan, fri lek som barna selv tar initiativ til.

I Hagen barnehage vektlegger vi den gode barndommen. Barna skal i sitt møte med de voksne oppleve likeverd og respekt. Hvert enkelt barn skal få erfaring og kunnskap som ruster dem for framtiden. Vi skal se, forstå og bekrefte barna. Vi setter leken i fokus, og verner om dens egenverdi. Vi vet at lek gir læring, derfor tar vi leken på alvor. Sammen skaper vi gode øyeblikk.

Varmt velkommen til oss!

Vår visjon er: "Hagen barnehage - En god hage å vokse i"

Årsplan og vedtekter

Vennligst trykk på linkene for å lese vår årsplan og vedtekter.Les mer

Åpningtider

06:30 - 17:00


Adresse

Hagaroavegen 1
2411 ELVERUM

Kontakt

Tlf: 62418398
Avdelinger

Solsikka

17 barn

Mobil: 95525927

 • Anette Flobakk

  Anette Flobakk

  Pedagogisk leder

 • Wenche Nybakk

  Wenche Nybakk

  Pedagogisk leder

 • Amanda My Koivu-Nesset

  Barne og ungdomsarbeider

 • Anne Houmsmoen Berntsen

  Anne Houmsmoen Berntsen

  Assistent

Hvitveisen

9 barn

Mobil: 94796783

 • Kamilla Nymoen Skjærbæk

  Kamilla Nymoen Skjærbæk

  Pedagogisk leder

 • Sissel Merete Bakken

  Sissel Merete Bakken

  Barne og ungdomsarbeider

Skogstjerna

17 barn

Mobil: 95525924

 • Marianne Olaussen

  Marianne Olaussen

  Spesialpedagog

 • Mari Sagbakken

  Mari Sagbakken

  Pedagogisk leder

 • Hilde Klausen

  Barnehagelærer

 • Liss Bye-Danielsen

  Liss Bye-Danielsen

  Barne og ungdomsarbeider

Blåveisen

Mobil: 95525892

 • Gry Murud

  Gry Murud

  Pedagogisk leder

 • Åse Nymoen Grambo

  Åse Nymoen Grambo

  Fagarbeider

 • Nina Myren

  Fagarbeider

Hestehoven

9 barn

Mobil: 95525863

 • Ingvild Gammelmo Moløkken

  Ingvild Gammelmo Moløkken

  Pedagogisk leder

 • Tone Braaten

  Tone Braaten

  Assistent

 • Johanna Koivu

  Johanna Koivu

  Assistent/vikar

Andre ansatte

 • Elisabeth Bull

  Elisabeth Bull

  Styrer